Actievoorwaarden

Acties waarbij gepromoot wordt met ‘% korting op alles’ of soortgelijke boodschap, is geldig voor het gehele assortiment, met uitzondering van, maar niet uitsluitend, de volgende merken: Womanizer, Bathmate, We-Vibe (gedeeltelijk), Fun Factory, Europe Magic Wand.


Voorwaarden Kortingsbonnen

Op Vibratorland.nl vind je zo nu en dan acties met een kortingsbon voor extra korting, deze kortingsbonnen kan je hier vinden. Hieronder vind je de voorwaarden waarmee je akkoord gaat op het moment dat je gebruik maakt van een kortingsbon.

Kortingspercentage
Een kortingsbon die recht geeft op een bepaald kortingspercentage (bijvoorbeeld 10%), deze kortingsbon kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Ook is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen tegelijk te gebruiken.

Kortingsbedrag
Een kortingsbon dierecht geeft op een bepaald kortingsbedrag (bijvoorbeeld € 10), geldt doorgaans een minimaal bestedingsbedrag. Zolang je bij het afrekenen aan dit bedrag komt, maakt het niet uit of de artikelen in je winkelmand afgeprijsd zijn of niet. Ook hier geldt dat er maar één kortingsbon gebruikt kan worden per bestelling. Kortingsbonnen die recht geven op gratis verzending bij een minimaal bestedingsbedrag kunnen ook worden verzilverd bij bestellingen boven het bedrag waarbij verzending altijd gratis is.

Facebook winacties


Kort samengevat

 • Je gegevens worden niet verstrekt aan derden
 • Je ontvangt van ons geen post op uw huisadres

1. Toepasselijkheid

  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de facebook acties van Vibratorland (hierna verder te noemen ‘actie’).
  2. De actie wordt georganiseerd door Erolab.
  3. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. Deelname

  1. Iedere natuurlijke persoon met een Facebook account kan deelnemen aan onze actie, mits woonachtig in Nederland of België. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
  2. Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting, anders dan het lid zijn of lid worden van de nieuwsbrief / liken van de facebookpagina.
  3. Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Erolab de toestemming om hem/haar informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van Vibratorland te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail via de afmeldlink in de email.
  4. Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij/zij een prijs wint, Erolab tevens het recht om zijn/haar Facebooknaam op de website te plaatsen.
  5. De gegevens die Erolab in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van Erolab en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.4 genoemd, worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. Erolab zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Algemene verordening gegevensbescherming.
  6. Vaststelling van de winnaars
    1. Uit alle deelnames wordt door Erolab de prijswinnaar getrokken.
    2. Niet winnende deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
    3. Prijzen worden verstrekt aan de winnaars en worden verzonden aan het adres welke wordt opgegeven aan Erolab.
    4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

3. Aansprakelijkheid

  1. Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Erolab garandeert onder andere niet dat het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
  2. Erolab is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. Erolab geeft geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen, met uitzondering van de standaard productgarantie. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
  3. Aansprakelijkheid derden
    1. Hetgeen artikel 3.2 bepaalt, geldt onverminderd voor toeleveranciers van Erolab cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.

4. Slotbepalingen

  1. Erolab behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
   a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
   b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
   c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voorzover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.
  2. Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar [email protected]
  3. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.